Print
PDF
15
Feb

Повик за консултантски услуги

 

Согласно правиликот за набавки на услуги и проектните активности предвидени со проектот “Граѓаните активен партнер во реформите на политиките за вода“, за потребите на реализирање на буџетската линија 5.6.3, ЦЕД Флорозон од Скопје распишува:

 

П о в и к

За ангажирање на тематски експерт - за подготовка и спроведување на тренинг модул за развој на вештини за лобирање и застапување

Центарот за Eколошка Демократија ФЛОРОЗОН од Скопје во рамките на проектот: “Граѓаните активен партнер во реформите на политиките за вода“,финансиски поддржан од Секторот за централно финансирање и склучување договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за Финансии на Република Македонија како дел од програмата за: “Зајакнета вклученост на граѓанското општество во реформите на патот кон ЕУ интеграциите”, објавува повик за ангажирање на експерт/консултант за подготовка и спроведување на тренинг модул за развој на вештини за лобирање и застапување и ќе даде експертски придонес на настанот: Национална тркалезна маса во рамките на горе наведениот проект.

Процедурата за аплицирање и потребните критериуми се опишани во описот на работната задача. Уредно пополнетата документација да се достави најдоцна до 16.00 часот на 23.02.2018 година.

Ненавремена, нецелосна и некомплетна документација нема да биде разгледана.

Со почит,

ЦЕД Флорозон, Скопје,

Проект: “Граѓаните активен партнер во реформите на политиките за вода“

ECO CALENDAR

January 2019
M T W T F S S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Пријава за учество