Print
PDF
02
Jul

COMPLETED THEMATIC WORKSHOP FOR “LOBBYING AND ADVOCACY”

The fourth two-day thematic workshop was completed 22nd -24th of June, 2018, in hotel Porta Skopje, within the framework of the project “Citizens as active partner in water policy reform”. The theme of the workshop was “Lobbying and Advocacy”.


This workshop was thematic continuation of the previous workshops that introduced the group to the legislative regulation in relation to the water policies, the manner of formulation of the price and...

Print
PDF
19
Jun

Повик за ангажирање на волонтери

Спроведување на активност 5.7 – Промотивни активности
-Опис на работната задача-

ЦЕД Флoрозон од Скопје во рамките на проектот „Граѓаните активен партнер во реформите на политиките за ода“ IPA/TAIB12-7457/1 “ поддржан од Секторот за централно финансирање и склучување договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за финансии на Република Македонија како дел од...

Print
PDF
15
Jun

Повик за ангажирање на продукциска куќа за подготовка краток промотивен видео клип

Центарот за Eколошка Демократија ФЛОРОЗОН од Скопје во рамките на проектот “Граѓаните активен партнер во реформите на политиките за вода“ финанскиски поддржан од Секторот за централно финансирање и склучување договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за Финансии на Република Македонија како дел од програмата за: “Зајакнета вклученост на граѓанското општество во реформите на патот кон ЕУ интеграциите” објавува повик за ангажирање на на продуукциска куќа за подготовка на...

ECO CALENDAR

August 2019
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Пријава за учество