Print
PDF
09
Jan

Повик за консултантски услуги

Центарот за Eколошка Демократија ФЛОРОЗОН од Скопје во рамките на проектот “Граѓаните активен партнер во реформите на политиките за вода“ финанскиски поддржан од Секторот за централно финансирање и склучување договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за Финансии на Република Македонија како дел од...

Print
PDF
09
Jan

Повик за консултантски услуги

Центарот за Eколошка Демократија ФЛОРОЗОН од Скопје во рамките на проектот “Граѓаните активен партнер во реформите на политиките за вода“ финанскиски поддржан од Секторот за централно финансирање и склучување договори (ЦФЦД) во рамките на...

Print
PDF
01
Jan

CITIZENS AS ACTIVE PARTNER IN WATER POLICY REFORM

CITIZENS AS ACTIVE PARTNER IN WATER POLICY REFORM

The Centrе for Еnvironmental Democracy FLOROZON in partnership with the Consumers Organization of Macedonia started the implementation of the project: “Citizens as Active Partners in Water Policy Reform”.

The Project which is financially supported by the EU Delegation in Republic of Macedonia through the

ECO CALENDAR

April 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Пријава за учество