Publications&Documents

PUBLICATIONS

Image
ВОДИЧ ЗА ЕКОЛОШКА АНТИКОРУПЦИЈА
Image
АНАЛИЗА НА АНТИ-КОРУПЦИСКА РАМКА
Image
Документ со препораки за „ЕФЕКТИВНА ПРАКТИКА НА ЕКОЛОШКА ПРАВДА“
Image
Водич - Улогата на народниот правобранител во заштитата на животната средина
Image
Проценка на транспарентноста и отчетноста на инспекторатите со надлежности во животната средина
Image
NEWSLETTER #3 - "Be responsible for yourself and our environment during the pandemic"
Image
Предлог политики за управување со КОВИД-отпадот
Image
NEWSLETTER #2 - "Be responsible for yourself and our environment during the pandemic"
Image
Препораки и стратегија за интегрирање еколошка правда
Image
NEWSLETTER #1 - "Be responsible for yourself and our environment during the pandemic"
Image
Компаративна анализа-пристап до правда
Image
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EXISTING MODELS OF LEGAL AID IN AND OUT OF THE EU AND BEST PRACTICES
Image
ANALIZA KOMPARATIVE E MODELEVE EKZISTUESE PËR NDIHMË JURIDIKE NË BE DHE JASHTË SAJ DHE PRAKTIKAT MË TË MIRA
Image
UDHËZUES PËR SHFRYTËZIM TË NDIHMËS JURIDIKE FALAS
Image
BROSHURË E SHKURTË PËR PRAKTIKA TË MIRA PËR QASJE NË DREJTËSI NË FUSHËN E MJEDISIT JETËSOR
Image
ИРИ анализа: Употреба на пластични кеси во С. Македонија - МК Верзија
Image
ИРИ анализа: Употреба на пластични кеси во С. Македонија - AL Version
Image
ИРИ студија: Употреба на пластични кеси во С. Македонија - МК Верзија
Image
ИРИ студија: Употреба на пластични кеси во С. Македонија - AL Version
Image
Кратка брошура за добри практики
Image
Водич за користење на бесплатна правна помош
Image
Судски случаи и пристап до правда од областа на животната средина
Image
Механизам за независно известување (МНИ): Завршен извештај за напредокот на Република Македонија 2016-2018
Image
Independent Reporting Mechanism (IRM): Republic of Macedonia End-of- Term Report 2016-2018
Image
Needs assesment - МК Верзија
Image
Needs assesment - EN Version
Image
Needs assesment - AL Version
Image
Документ за приказ на моменталната состојба во Република Северна Македонија
Image
Dokument për pasqyrën e gjendjes momentale në Republikën e Maqedonisë së Veriut
Image
Кратка брошура за добри практики - EN Version
Image
Водич за користење на бесплатна правна помош - EN Version
Image
POLICY PAPER - МК Верзија
Image
WHITE - PAPER (Final) - МК Верзија
Image
WHITE - PAPER (Final) - EN Version
Image
Студија - Води - МК Верзија
Image
Студија - Води - EN Version
Image
Студија - Води - AL Version
Image
Анализа на состојбите - МК Верзија
Image
Анализа на состојбите - EN Version
Image
Анализа на состојбите - AL Version
Image
Прирачник за истражувачко новинарство - МК Верзија
Image
Прирачник за истражувачко новинарство - EN Version
Image
Прирачник за истражувачко новинарство - AL Version
Image
Прирачник за развој на комуникациски вештини - МК Верзија
Image
Прирачник за развој на комуникациски вештини - EN Version
Image
Прирачник за развој на комуникациски вештини - AL Version
Image
Водич за агро-еколошки мерки
Image
Мерки за адаптација на земјоделството кон климатските промени
Image
PRTR National Strategy
Image
Analysis of Chapter27
Image
MOP4 RIO 2012 Side Event Flyer TAI
Image
The Access Initiative Macedonia
Image
TAI research Macedonia
Image
Manual ARHUS
Image
Manual OIE
Image
Public Participation survey 2010
Image
Ask Your Government
Image
PRTR Study - MK version
Image
PRTR Study - AL version

DOCUMENTS

Image
Operation plan 2020
Image
Strategic plan 2020-2024
bottom-logo.png

NGO "FLOROZON"

Headquarter address:

Vizbegovo str.2/46
1000 Skopje, Macedonia

Executive office address:

Nikola Parapunov str 41,
1st floor, local 102 (Makotex building),
1000 Skopje, Macedonia

Follow Us

Copyright © 2024 Florozon.org.mk. All Rights Reserved.

Search